پی دی پويتين

کم خونی یکی از مشکلات بسیار شایع در مبتلایان به نارسایی حاد کلیه است. داروی PDpoetin اریتروپوئتین نوترکیب تولید شده توسط شرکت پویش داروست که با افزایش فعالیت کلیه ها در جهت ساخت گلبول قرمز، آنمی بیماران مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه را بهبود میبخشد و کیفیت زندگی آنها را افزایش میدهد.

مصارف درمانی:
داروی PDpoetin علاوه بر بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه که تحت درمان جایگزین با دیالیز هستند در موارد ذیل هم استفاده میشود:
آنمی در بیماران بالغ سرطانی با بدخیمی غیر میلوئیدی
آنمی در بیماران ایدزی که تحت درمان با زیدوودین هستند و سطح اریتروپوئتین آندوژن آنها کمتر از 500 واحد در میلی لیتر میباشد.
افراد با آنمی خفیف تا متوسط (Hb>10 to Hb< 13 g/dl) که قرار است جراحی شوند و احتمال از دست دادن خون حدود (2-4 units or 900-1800ml) دارند.

مراکزی که با شرکت پویش دارو در انجام مطالعات بالینی بر روی داروی PDpoetin همکاری کرده اند:
انجمن نفرولوژی ایران
بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بخش دیالیز و نفرولوژی بیمارستان مصطفی خمینی تهران
بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستانهای گلستان، سینا و شرکت نفت اهواز
بیمارستان امام خمینی ساری

مطالعات بالینی:
مقایسه PDpoietin و Eprex در درمان بیماران همودیالیزی آنمیک

روش مطالعه:
این مطالعه به صورت چند مرکزی انجام گرفت. بیماران همودیالیزی با هموگلوبین کمتر از 12 g/dL در دوگروه که یک گروه 41نفری Eprex و یک گروه 34 نفری PDpoietin دریافت کردند به مدت سه ماه انجام شد.

نتیجه:
در هر دو گروه میزان هموگلوبین در ماههای 1،2 و 3 افزایش یافت. میانگین میزان هموگلوبین در Eprex و PDpoietin به ترتیب g/dL 1.7 و g/dL 1.9 افزایش یافت. همچنین عوارض جانبی جدی در هیچیک از گروهها دیده نشد.

http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/116620090305.pdf

http://www.ijkd.org/index.php/ijkd/article/view/176/109

محصولات ما

این مجموعه، در یکی از مهمترین گامهای خود، مبادرت به اخذ نمایندگی انحصاری صادرات محصولات تولیدی شرکت پویش دارو نموده است.
با امید به آنکه بتوانیم در آستانه هزاره جدید، در ریشه کن نمودن و درمان انواع بیماریهای بشری و ارتقا بهداشت جهانی نقش موثر و پایداری را ایفا نماییم.

پی دی گراستيم 300 ميکرو گرم

مولکول G-CSF از اولین فراورده های پروتئی...

ادامه

ميکرولين

Microrelin 3.75 mg ( Triptorelin S.R.) Microrelin : is used in the man...

ادامه

پگافرون

پگافرون ® نوع طولاني اثر ملكول اينترفر...

ادامه

پی دی فرون – بی

مطالعات بالینی: مطالعه اثر بخشی و ایمن...

ادامه

پی دی پويتين

کم خونی یکی از مشکلات بسیار شایع در مبت...

ادامه