پگافرون

پگافرون ® نوع طولاني اثر ملكول اينترفرون آلفا 2a است كه به مولكول polyethlene glycol PEG با وزن مولكولي 40KD متصل شده و تزريق آن به صورت هفته اي يكبار(درمقايسه با 3تزريق درهفته براي اينترفرون) موجب راحتي مصرف دربيماران مي شود.

قيمت مصرف كننده درمقايسه با نوع خارجي آن بسيارارزان تراست و ضمنا” فقط اين دارو تحت پوشش بيمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح می باشد.

شكل دارويي: پگافرون به صورت آمپول به شكل محلول يك ميلي ليتري بدون رنگ حاوي80 ميكروگرم ماده موثربه صورت peginterferon alfa-2وجود دارد.

مواردمصرف:
هپاتيت مزمن B و C (ژنوتيپ1وژنوتيپ غير1 )
مصرف پگافرون در مبتلايان به هپاتيت C ميتواند بصورت تك درماني (Montherapy) و يا به همراه قرص ريباورين(Combination therapy) انجام پذيرد.

دورۂ درمان ريباورين دوزهفتگي پگافرون ژنوتيپ
48 هفته زير75كيلوگرم=1000ميلي گرم Mcg180 ژنوتيپ 1
24 هفته بالاي 75كيلوگرم=1200ميلي گرم Mcg180 ژنوتيپ غير1

نحوۂ مصرف:
تزريق زيرجلدي(Subcutaneous) درناحيه شكم، دريك روز معين ودرساعت معين درهفته انجام شود. مصرف ريباورين نیز درهرروز به فاصله 12ساعت همراه باغذا انجام شود.

اين داروازلحاظ بررسي كيفيت درلابراتوارهاي معتبردنيا دراروپا به شرح ذيل تاييد شده است:
1-Primm Laboratory واقع درميلان ايتاليا
2-آزمايشگاه بيوتكنولوژي دارويي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مراكز دانشگاهي زیر در مطالعات بالینی پگافرون همکاری کرده اند:
1- مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
4- مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

*از سال 2008 تا کنون بیش از 2000 بیمار تحت درمان با پگافرون قرار گرفته اند که هیچ یک علائم ایمونوژنتیکی در مقابل این دارو نشان نداده اند.

مطالعات بالینی:
مطالعه اثر و ایمنی پگافرون در بیماران هپاتیت سی در ایران

روش مطالعه:
یک مطالعه مولتی سنتر بر روی 108 بیمار با هپاتیت سی انجام گرفت (63 بیمار ژنوتایپ یک و 45بیمار ژنوتایپ غیر یک) که هفتگی180 µg پگافرون زیرجلدی و روزانه 800 – 1200 mg ریباویرین خوراکی به مدت 48-24هفته (بسته به ژنوتایپ) دریافت کردند. سطح ویروس و سایر پارامترهای بیوشیمیای اندازه گیری و میزان بروزعوارض جانبی بررسی شد.

نتایج:
میزان SVR در بیماران با ژنوتیپ یک 67درصد وSVR در بیماران با ژنوتیپ غیر یک معادل 95 درصد، مشاهده شد که نشان داد که این نتایج قابل مقایسه با نمونه های خارجی داروست. همچنین عوارض جانبی خاصی غیر از عوارض متداول با اینترفرون با این دارو مشاهده نشد.

http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/86920100407.pdf

محصولات ما

این مجموعه، در یکی از مهمترین گامهای خود، مبادرت به اخذ نمایندگی انحصاری صادرات محصولات تولیدی شرکت پویش دارو نموده است.
با امید به آنکه بتوانیم در آستانه هزاره جدید، در ریشه کن نمودن و درمان انواع بیماریهای بشری و ارتقا بهداشت جهانی نقش موثر و پایداری را ایفا نماییم.

پی دی گراستيم 300 ميکرو گرم

مولکول G-CSF از اولین فراورده های پروتئی...

ادامه

ميکرولين

Microrelin 3.75 mg ( Triptorelin S.R.) Microrelin : is used in the man...

ادامه

پگافرون

پگافرون ® نوع طولاني اثر ملكول اينترفر...

ادامه

پی دی فرون – بی

مطالعات بالینی: مطالعه اثر بخشی و ایمن...

ادامه

پی دی پويتين

کم خونی یکی از مشکلات بسیار شایع در مبت...

ادامه